Flagg

Tradisjonelle flagg til flaggstenger med firmalogo eller event.

Produktinfo

For bestilling og veiledning, ta kontakt på tlf: 33 48 90 10 eller mail: post@expolink.no
Flaggets bevegelse "krever" oppmerksomhet og får det. 
Budskapet eller logoen på et flagg blir garantert lagt merke til.

Flaggfabrikken a.s lager flagg i alle størrelser. Vi tilpasser logoen og flagget etter dine ønsker og behov. 

FLAGGFORMATER

Flaggets sider kan beskrives som "lengde", "bredde" og "høyde". Begreper som lett kan forveksles og misforstås.

Flaggets mål forholder seg til flaggstangen. På engelsk er dette entydig beskrevet som "Hoist" og "Fly". På norsk har vi derimot ikke noen gode ord for dette og må holde tunga rett i munn når vi omtaler flaggets sider.
 

Det er 3 grunnprinsipper:

Lengdeflagg

Lengdeflagg er flagg med lengste side utover lufta.
Lengdeflagg er det folk flest tenker på når de sier "vanlig flagg".

Høydeflagg

"Høydeflagg" er flagg med lengste side langs med flaggstangen.

Høydeflagg blir som oftes forbundet med reklameflagg, men har også blitt mer og mer vanlig til fremstilling av nasjonalflagg i flaggborger på idrettsarenaer ved store mesterskap. Disse flaggene er dog mer korrekt beskrevet som nasjonalbannere.

Fasadeflagg

"Fasadeflagg" er et skråkuttet flagg slik at flagget henger "rett" selvom flaggstangen er skråstilt.

Dette gir mye bedre synlighet på logoen eller budskapet sammenlignet med flagg som ikke er skråkuttet.

Fasadeflagg er også kjent som "VG-flagg" eller "butikkflagg" og er ofte fremstilt i PVC som kan trykkes med logoen rettvendt på begge sider. Større fasadeflagg lages i stoff på vanlig vis.

Ytterligere utforminger av flagg

I tillegg til ovennevnte grunnprinsipper kan flagg ha:

  • Splitt
  • Splitt med tunge
  • Skråskjæringer
  • Buer
Det er ingen begrensninger i hva som er lov til å foreta seg med flaggets utforming, men utformingen kan påvirke flaggets levetid og produksjonskostnad.

Hensikten til et reklameflagg er å skape oppmerksomhet. Flaggets (ekstraordinære) form kan øke oppmerksomheten.

 

FLAGGSTØRRELSE

Størrelsen på flagget forholder seg til flaggstangen flagget skal henge i og flaggets hensikt.

  • Lengden på flaggstangen.
  • Flaggstangens avstand til neste flaggstang hvis det er flere.
  • Flaggstangens plassering i omgivelsene.
  • Avstand til forbipasserende og forbipasserendes fart.
Som et utgangspunkt kan flaggets lengste side være ca. 1/3 av flaggstangens lengde.

Dette er en tommelfingerregel for nasjonalflagg og kan adapteres til både lengdeflagg og høydeflagg.

Høydeflagget kan allikevel fint være halvparten av stanglengden og enda lengre om nødvendig uten at det er uvanlig.

Lengdeflagget bør normalt ikke være så mye lengre enn 1/3 unntatt hvis flaggstangen er plassert oppe på et tak.

Et logoflagg eller reklameflagg har en annen hensikt enn nasjonalflagget. Størrelsen må ofte økes for å oppnå den synligheten man ønsker.

Et fasadeflagg dekker ofte store deler av flaggstangen det henger i uansett størrelsen på stangen.

Tenk behov, ikke "hva som er vanlig", alt er lov.

 

FLAGGETS KVALITET

Uansett hvilken produksjonsmetode som velges, er topp kvalitet i alle ledd noe vi jobber kontinuerlig med.

Silketrykk

 

Digitaltrykk

 

Applikasjon